Rhyddid Rhag Artaith

Digwyddiad codi arian yn Aberystwyth

gan Sue jones davies
IMG_2309

a

Dyma rai o aelodau cangen Aberystwyth Rhyddid Rhag Artaith yn cymryd rhan mewn taith gerdded i godi arian.

Enw’r prosiect yw “Croesi dros Ddŵr.

Pwrpas her “Croesi dros Ddŵr ” yw sefyll gyda’r teithiau anodd a pheryglus a wneir gan ffoaduriaid a cheiswyr lloches bob dydd ar draws cyrff dŵr. Mae mwy o fanylion ar y wefan yma.

Roedd ein taith ni yn ddiogel ac yn hawdd, gan gerdded yn Nhan-y-Bwlch a thros yr afon Ystwyth.

Ac unwaith eto, cawn ein hatgoffa pa mor lwcus ydyn ni i fyw yng Nghymru.