Rali Bae Ceredigion

Ydych chi’n gwylio penwythnos yma?

Enfys Medi
gan Enfys Medi

Mae’n benwythnos Rali Bae Ceredigion!

Ydych chi’n stiwardio, gwylio, gyrru penwythnos yma?

Ychwanegwch eich lluniau neu eich fideos byr i’r blog ma.

20:38

IMG_7260

Protest yn Rali Ceredigion

IMG_7261

Protest yn y Rali

IMG_7262

Neges o’r brotest

Ond nid pawb sy’n hapus!

20:36

Heibio’r Hen Goleg

Mae’n tywyllu yma yn Aber!

20:32

IMG_7285

Wrth y Bandstand

EvansElfyn

Holi Elfyn Evans

PryceOsian

Osian Pryce

Wrth y Bandstand

20:23

PenlanEmyr

Dim Rali heb Emyr Penlan!

EvansIfanJones1

Ma Ifan ma!

HeliTomosB

Ond ble mae Tomos Bwlch? Ai fe yw hwn?

Rhai Enwogion yn Rali Ceredigion.

19:58

Troi yn siarp i’r dde…

19:46

Pendinas yn y cefndir!

19:24

Mae tipyn o growd wedi dod i’r castell i wylio!

19:15

Dyma sut mae’n edrych lawr ar bwys yr Hut!

17:35

Ar hyn o bryd mae’r criwiau rali wrthi’n brysur yn paratoi’r ceir yn barod i’r cymal cyntaf lawr yn Boulevard St Brieuc.