Pentref Diolchgar – Prosiect Cynefin Llanfihangel-y-Creuddyn

Dyma luniau o ddisgyblion CA2 Llanfihangel-y-Creuddyn yn gweithio ar brosiect Cynefin y Cardi.

gan Sion Ewart
image00013
image00012
image00001
image00010
image00009
image00007
image00006
image00005
image00004
image00003
image00002

Mae disgyblion Cyfnod Allweddol 2 Ysgol Llanfihangel-y-Creuddyn wedi mwynhau gweithio ar y cyd gyda CISP multimedia yn ddiweddar.

Mae hyn i greu panel comig ar gyfer ein prosiect Cynefin y Cardi ar y cyd gyda’r Eisteddfod yn Nhregaron.

Golyga hyn bod pawb o Lanfihangel-y-Creuddyn a fentrodd i’r ddau ryfel byd wedi dychwelyd adref yn ddiogel. Cawsom gyfle i grwydro’r pentref wrth edrych a chreu cysylltiadau i’r gwaith ymchwil.

Diolch i CISP multimedia am gynnig cyfle da i blant ddysgu am hanes y gymuned leol – pawb wedi joio mas draw.

Dyma rai lluniau o waith y plant.