Oriel luniau – Parêd Gŵyl Ddewi Aberystwyth

Ychydig o luniau o’r parêd a gynhaliwyd yn Aberystwyth

gan Iestyn Hughes

Rhai lluniau o’r parêd a gynhaliwyd yn Aberystwyth ddydd Sadwrn, 5 Mawrth.

Yr orymdaith ar ei ffordd o gloc y dref

 

Y Tywyswyr – Enid a Robat Gruffudd, y Lolfa

 

Y dorf yn cyrraedd Llys-y-brenin ac yn gwrando ar y Parch Gwilym Tudur yn cyflwyno gweddi

 

Maer Aberystwyth, y Cynghorydd Alun Williams, yn annerch

 

Clocswyr Seithenyn dan arweiniad Alaw Griffiths

 

Samba Agogo yn diddori’r dorf

 

Enid a Robat Gruffudd yn ymlacio wedi gorffen eu hareithiau

 

Geraint Lloyd yn cloi’r dathliad

2 sylw

Siôn Jobbins
Siôn Jobbins

lluniau gwych! Diolch am rannu.

Mererid
Mererid

Gwych

Mae’r sylwadau wedi cau.