Newid y Drefn

Safiad dros Heddwch

gan Medi James
IMG_2299

Safiad dros heddwch

Mae criw o bobl wedi bod yn cynnal Safiad dros Heddwch yn wythnosol tu allan i Siop y Pethe, Aberystwyth. Maent yn parhau a’i safiad wrth sefyll yn dawel i ddangos cefnogaeth i bobl Wcrain a’r gwledydd niferus eraill – Syria, Gaza, Yemen, Swdan….sy’n dioddef o effaith trachwant, grym a rhyfel.

Byddai croeso i unrhyw un i ymuno am faint bynnag o amser sy’n siwtio. Rhwng 1 a 2 o’r gloch ar ddyddiau Mawrth