Gwobrau Cyntaf Aber 2022

Pwy sydd wedi cael eu henwebu am wobrau eleni?

Mererid
gan Mererid

Ar nos Iau, 30ain o Fehefin 2022, fe fydd Menter Aberystwyth yn dathlu’r gorau o Geredigion.

Dyma pwy sydd ar y rhestr fer

Gwobr Bwyd a Diod

Hyrwyddo’r y Celfyddydau

Dathlu Busnes Newydd

Y Wobr Gwerthu

Y Wobr Werdd i’r Gymuned

Y Wobr Twristiaeth

Gwobr Annog Cymuned

Gwobr Cyfryngau Cymdeithasol

Gwobr yr Iaith Gymraeg

Buddsoddi yn yr Ifanc

Arwr Cymunedol

  • Sam Rowlands
  • Charlie Priddy
  • Stephen Hibbs

Gwobr Werdd i Fusnes

Pob lwc i chi i gyd a llongyfarchiadau mawr ar gael eich enwebu.