Côr Gobaith

Sul y Cofio

gan Sue jones davies

Dyma Côr Gobaith yn canu o amgylch y goeden heddwch yn Aberystwyth ar Sul y Cofio.

Fe wnaeth y côr hefyd osod torch wrth y goeden.