Dawn ddihafal teulu lleol yn difyrru yn y Garn

Dathlu’r Nadolig yng nghwmni Aled Myrddin a’r teulu

Marian Beech Hughes
gan Marian Beech Hughes

Nos Wener, 16 Rhagfyr, er gwaetha’r tywydd oer a’r ffyrdd llithrig, roedd yna awyrgylch glyd a chynnes yng Nghapel y Garn ar gyfer dathliad Nadolig y Gymdeithas Lenyddol.

Aled Myrddin a’r teulu oedd yr artistiaid gwadd, ac fe gawson ni noson arbennig ganddyn nhw – yn garolau newydd sbon, yn ogystal â rhai o’n carolau cyfarwydd, gyda phob aelod o’r teulu’n cyfrannu’n wych ar ffurf unawdau, deuawd a pharti. Roedd y cwis hwyliog ac amrywiol yn llwyddiant mawr – gyda’r ddau dîm yn gyfartal ar y diwedd, ar ôl cystadleuaeth frwd.

Cafwyd cyfle hefyd i glywed gwir neges y Nadolig yn cael ei chyflwyno mewn ffordd ddidwyll gan Aled, a wnaeth ein hatgoffa am y rhodd arbennig a ddaeth i’n byd ar ffurf baban bach ym mhreseb Bethlehem dros ddwy fil o flynyddoedd yn ôl.

Braf hefyd oedd cael cyfle i gydganu ambell garol fel cynulleidfa, ac roedd pawb yn cytuno ein bod wedi cael noson ragorol yn cyflwyno gwir naws a neges y Nadolig.