Taith tractorau er cof am Ken Hughes 

Digwyddiad elusennol diweddaraf Nia Gore 

Carwen Elin Gore
gan Carwen Elin Gore
Taith tractorau er cof am Ken Hughes 2021

Ar y 3ydd o Hydref, cynhelir taith tractorau er cof am Ken Hughes.

Nia Gore sydd yn trefnu, ac mae Nia wedi cynnal nifer o ddigwyddiadau elusennol yn y 5 mlynedd diwethaf, gan ddechrau gyda bore coffi Macmillan. Fy syniad i (Elin) oedd cynnal bore coffi, oherwydd gwelais yr hysbyseb ar y teledu a gofynnais a fyddwn i yn gallu gwneud yr un peth er mwyn helpu rhywun arall yn yr un ffordd wnaeth Macmillan helpu fy nhad pan oedd e’n sâl efo canser.

Llwyddom i godi £2,442 i Macmillan yn 2016. Ar ôl cael cymaint o gefnogaeth i’r bore coffi, penderfynodd fy mam gario mlaen gyda’r digwyddiadau elusennol.

Mae hi wedi cynnal nifer o deithiau tractor, boreau coffi a hyd yn oed wedi rhedeg 5k ar ôl colli 5 stôn.

£2850 am redeg

Nia Gore

Nia yn codi arian at Uned Cemotherapi Bronglais a Beiciau Gwaed Cymru

Taith Tractorau 3ydd o Hydref 2021

Ymdrech nesaf Nia Gore yw codi arian i elusennau arbennig sef Blood Bikes Cymru ac Uned Chemotherapi Bronglais trwy gynnal taith tractorau ar y 3ydd o Hydref 2021.

Bydd raffl, cacennau, te a choffi. Bydd y daith yn dechrau a gorffen yn mart yn Gelli Angharad (Lovesgrove), £10 y tractor a the a choffi a raffl yn cael ei dynnu ar ôl y daith. Croeso mawr i bawb, a bydd yn dilyn rheolau COVID.