Marchnad Ffermwyr Aberystwyth

Ni’n fyw bore ma yn y farchnad! 

Enfys Medi
gan Enfys Medi

Mae’n ddydd Sadwrn cyntaf Rhagfyr ac mae’n ddiwrnod Marchnad Ffermwyr Aberystwyth.

Digwydd bod, mae’n ddydd Sadwrn y busnesau bach hefyd!

Cyfle gwych i ddod am dro i Aber, cefnogi’r stondinau a’r siopau bach yn y dref.

Gwisgwch yn gynnes a dewch am dro.

11:42

Ni’n cwrdd a’r stondinwyr yma yn y Farchnad Ffermwyr.

Dyma ddwy sydd yn siarad tipyn bach o Gymraeg. Diolch am gytuno i ddweud helo!

https://www.caercandles.com/

Www.purityskincare.co.uk

11:12

Drychwch pwy sydd wedi cyrraedd!

11:09

10:53

Mae’n prysuro yma yn y Farchnad Ffermwyr. 

10:24

Ma stondin da ni ar y pen. 

Oes gyda chi syniad am stori?

Dewch draw i rannu syniadau am straeon posib i’ch gwefan fro. 

Ar y stondin hefyd mae llyfryn Bro Ni sy’n llawn gweithgareddau creadigol i bobol sy’n falch o’u bro!

10:14

Sara Beechey yw trefnydd Marchnad y Ffermwyr yn Aber. Mae’n estyn croeso cynnes i chi yma bore ma.

Lawr yng Nghoedlan y Parc ar safle’r hen depot bws mae’r farchnad.