Awr llwyddiannus o gasglu yn clirio Penparcau

Diolch enfawr i’r 14 a ddaeth i gasglu gwastraff mewn amrywiol rannau o Benparcau dydd Sul 16-5-21.

Mererid
gan Mererid
Tim 2 yn gyfrifol am Heol Tynyfron, Heol Dinas a Gwel Afon
Dau aelod newydd yn casglu am y tro cyntaf erioed
Mark, Ffion a Steve gyda’r bagiau a gasglwyd
Gwastraff yn y nant yn y goedwig
A mwy o wastraff