Mwy o gelf yn y coed!

Ychydig mwy o luniau gan ein hartist preswyl Brian Swaddling

gan Sue jones davies

Gwneir yr eitemau hyn o fwsogl a’u rhoi yn hoff goeden Brian, hen goeden ynn.

Yn ôl yr arfer mae Brian yn cael edrychiadau rhyfedd wrth iddo fynd o gwmpas ei greadigaethau. Ond os yw’n gwneud i bobl stopio ac arsylwi ar y coed a’r blodau, mae’n werth chweil.