Y bore wedi Barra 

Dyma luniau o’r difrod i ardal y Prom toc wedi naw’r bore.

Huw Llywelyn Evans
gan Huw Llywelyn Evans