Atgyfodi Pererin Ystrad Fflur – allwch chi helpu?

Nod Grŵp Cymunedol Ystrad Fflur yw codi’r arian i gomisiynu cerflun newydd cryfach

Mererid
gan Mererid

Bydd rhai ohonoch chi yn cofio’r darn hwn o gerflun a grëwyd gan Glenn Morris fel rhan o arddangosfa dros dro yn 2012.

Roedd yn rhan hoffus ac eiconig o dirwedd Cymru yn fuan, gyda chysylltiadau cryf â diwylliant, iaith a hunaniaeth Cymru.

Yn dilyn ei gwymp o ganlyniad i wyntoedd cryfion yn 2019, mae cerflun y Pererin bellach ar goll o linell awyr Ystrad Fflur.

https://m.facebook.com/Y-PererinThe-Pilgrim-310501759669629/

Mae grŵp bellach yn codi arian i godi cerflun Pererin newydd ar Benlan, y bryn sy’n edrych dros Ystrad Fflur. Maent wedi sicrhau y bydd eu cronfa yn cael eu ddwblu os bydd cyfraniadau digonol gan y cyhoedd, yn arbennig gyda’r cyhoedd yn heidio i Dregaron i Eisteddfod 2022 a’i weld ar y gorwel.

Mae Cronfa Henebion y Byd wedi cynnig yn hael, os codir £7,500, y byddant yn cyfateb i hyn gyda’r £7,500 sy’n weddill. Gallwch gyfrannu drwy ddilyn y linc yma.

Nod Grŵp Cymunedol Ystrad Fflur yw codi’r arian i gomisiynu Glenn Morris, yr artist gwreiddiol i wneud cerflun Pererindod newydd, cryfach i oroesi gwyntoedd cryfion Cymru. Mae caniatâd cynllunio ar gyfer y cerflun newydd eisoes wedi’i sicrhau, ac mae’r artist Glenn Morris yn awyddus i ddechrau’r prosiect.