Tregaron Turfs yw pencampwyr Cynghrair Cambrian Tyres

Oherwydd y coronafeirws cafodd y safleoedd eu penderfynu ar sail pwyntiau fesul gêm.

Gohebydd Golwg360
gan Ohebydd Golwg360
CPD Tregaron Turfs

Clwb Pêl Droed Tregaron Turfs yw pencampwyr Cynghrair Cambrian Tyres eleni.

Dywedodd Arwel Jones sydd yn rhan o dîm hyfforddi Tregaron Turfs ei fod yn falch iawn o lwyddiant y tîm eleni.

“Mae’n newyddion gwych ac i fod yn onest yn llawn haeddiannol,” meddai.

“Ma’r bechgyn di gweithio’n galed tymor yma, a ma’ nhw’n haeddu rhywbeth am yr ymdrech.

“Er ein bod ni wedi gobeithio ennill mwy na dim ond y gynghrair, gan ystyried y sefyllfa ofnadwy sydd ohoni ni’n fwy na hapus i fod yn bencampwyr.

Eglurodd Arwel Jones fod y chwaraewyr a’r tîm hyfforddi sydd wedi ymgymryd â her o redeg 1000 o filltiroedd yn ddiweddar i godi arian i’r Gwasanaeth Iechyd yn Nhregaron eisoes yn edrych ymlaen at y tymor nesaf.

“Y gobaith nawr yw symud i adran yn uwch y tymor nesaf yn y gobaith bydd tymor yn dechrau fis Medi.

“Mae’r chwaraewyr i gyd yn ysu i fynd nôl i chwarae.”

Mewn datganiad dywedodd Cynghrair Cambrian Tyres :

“Yn dilyn penderfyniad Cymdeithas Bêl Droed Cymru i ddod a’r tymor pêl- droed hamdden i ben, bydd safleoedd y gynghrair yn cael eu penderfynu ar sail pwyntiau fesul gêm.

“Felly, rydym yn llongyfarch Tregaron Turfs a Llanilar yn Adran 1 a Dolgellau Res a Penparcau Res yn Adran 2.

“Bydd cyflwyniadau swyddogol yn cael eu cynnal yng Nghyfarfod Cyffredinol nesaf y Gynghrair unwaith bydd y cyfyngiadau’n caniatáu.”

Rydym yn falch o gyhoeddi ein bod wedi cael cadarnhad heddiw mai Tregaron Turfs yw PENCAMPWYR cynghrair Cambrian Tyres…

Posted by Clwb Pel Droed Tregaron Turfs FC on Wednesday, 3 June 2020