Torri Record wrth greu Bwa ar y Prom yn Aberystwyth

Torri Record ar y prom i Ddathlu Gwyl Dewi

gan Medi James

Be wnest di i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi nain?    Wnes i’r peth tebycach i ddawns Jac Do ar y prom.

A dyna beth wnaethon ni. Sefyll mewn parau, 164 o barau,  a chodi breichiau i ffurfio bwa. Pawb wedyn yn cerdded drwy’r twnnel o freichiau yn ddi-dor er  mwyn llwyddo i  dorri record y Guiness Book of Records. 150 oedd y ffigwr i’w guro, fell y daeth 300 o bobl a mwy ar bnawn braf i fwynhau a chymdeithasu wrth wneud rhywbeth gwirion a roddodd wen ar ein gwynebau.

Cor Tenovus