Rhaglen Adloniant Stryd Aberystwyth Mis Awst 2020

Mae Cyngor Tref Aberystwyth yn darparu adloniant stryd ar Sgwar Owain Glyndwr bob dydd yn Awst.

Mererid
gan Mererid
George Nash

Er dechrau Awst, mae Cyngor Tref Aberystwyth wedi darparu adloniant stryd. Fel arfer, trefnir rhaglen o adloniant gan Fenter Aberystwyth, yn bennaf yn y bandstand.

Bydd hyn yn rhoi adloniant i ymwelwyr i Aberystwyth yn ogystal â rhoi incwm i artistiaid.

Bydd rhai ohonoch chi wedi bod yn eu mwynhau yn barod – os hoffwch chi fwynhau mwy, dyma amserlen ein rhaglen o adloniant stryd mis Awst am yr wythnos nesaf: –

Dydd Iau (20fed) – 12 tan 2

Dydd Gwener (21ain) – 12 tan 2

Dydd Sadwrn (15fed) – 2 tan 4

Dydd Sul (16eg) – 1 tan 3

Dydd Sadwrn (15fed) – 11.30 tan 1.30

Dydd Mawrth (18fed) – 11.30 tan 1.30

Harriet Earis

  • Eleri Turner – telyn

Dydd Llun (17) – 12 tan 4

Dydd Mawrth (18) – 2 tan 4

Dydd Mercher (19) – 12 tan 4

Dydd Iau (20) – 2 tan 4

Dydd Gwener (21)- 2 tan 4