‘Penwythnos cofiadwy arall’ – Gwobrau’r Selar

Gwilym yn brif enillwyr Gwobrau’r Selar am yr ail flwyddyn yn olynol.

Gohebydd Golwg360
gan Ohebydd Golwg360
Y band Gwilym ac eraill ar lwyfan Gwobrau'r Selar 2020

Y band Gwilym ac eraill ar lwyfan Gwobrau’r Selar 2020 – Llun Gwobrau’r Selar

Y band Gwilym o Wynedd a Môn oedd prif enillwyr Gwobrau’r Selar yn Aberystwyth dros y penwythnos, a hynny am yr ail flwyddyn yn olynol.

Enillon nhw dair gwobr i gyd, sef gwobr y Gân Orau (\Neidia/), y Fideo Gorau (Gwalia) a gwobr y Band Gorau.

Ers wyth mlynedd mae Gwobrau’r Selar – penwythnos blynyddol cylchgrawn cerddoriaeth Gymraeg Y Selar wedi bod yn cyflwyno gwobrau amrywiol i fandiau, artistiaid a phobl eraill sy’n cyfrannu at fywiogrwydd y sin gerddoriaeth Gymraeg gyfoes.

Dechreuodd y penwythnos ar nos Iau (Chwefror 13), gyda noson i ddathlu gyrfa Gruff Rhys, enillydd y wobr Cyfraniad Arbennig.

Cafwyd dwy noson o berfformiadau byw wedyn gan fandiau ac artistiaid mwyaf poblogaidd y flwyddyn, gyda Gwilym a Fleur de Lys ymhlith prif artistiaid nos Wener, ynghyd â Lewys, Elis Derby a Dienw.

Slacyr, Los Blancos, 3 Hwr Doeth, Eadyth, Papur Wal a Kim Hon oedd yn perfformio nos Sadwrn.

‘Penwythnos cofiadwy arall’

“Mae wedi bod yn benwythnos cofiadwy arall wrth i ni ddathlu llwyddiannau cerddorol y flwyddyn a fu,”

meddai Owain Schiavone, Uwch Olygydd Y Selar a threfnydd Gwobrau’r Selar.

“Prif syniad y Gwobrau ydy rhoi esgus da i ni gynnal clamp o gig a pharti ym mis Chwefror bob blwyddyn gyda llwyth o artistiaid gwych yn perfformio.

“Ond mae hefyd yn amlwg bod yr enillwyr, a’r rhai sy’n cyrraedd y rhestrau byrion hefyd, wir yn gwerthfawrogi’r ffaith bod y cyhoedd yn pleidleisio drostynt ac yn gwerthfawrogi eu gwaith.

Gwobrwyo Gruff Rhys am ei gyfraniad i gerddoriaeth Gymraeg

Llun: Gruff yn derbyn y wobr (Ffotograffydd: Elis Roberts)
Llun: Gruff Rhys yn derbyn y wobr (Ffotograffydd: Elis Roberts)

Nos Iau (13 Chwefror) cafwyd noson arbennig i ddathlu cyfraniad y cerddor Gruff Rhys i gerddoriaeth Gymraeg gyfoes.

Ers sawl blwyddyn bellach, mae’r gwobrau wedi cynnwys gwobr ‘Cyfraniad Arbennig’ sy’n cael ei rhoi i artist penodol sydd wedi gwneud cyfraniad pwysig dros gyfnod hir o amser.

Eleni, cyn ffryntman Ffa Coffi Pawb a Super Furry Animals, sydd erbyn hyn hefyd yn artist unigol llwyddiannus, Gruff Rhys oedd enillydd y wobr.

Meddai Gruff Rhys:

“Mae’n gryn fraint i gael fy enwi ymysg arwyr.”

Darllenwch fwy am wobr Cyfraniad Arbennig Gruff Rhys ar Ogwen360:

 

Llun: Gruff Rhys yn derbyn y wobr (Ffotograffydd: Elis Roberts)

Gwobrwyo Gruff Rhys am ei gyfraniad i gerddoriaeth Gymraeg

Gohebydd Golwg360

“Heb os, mae Gruff yn un o gerddorion Cymraeg pwysicaf ei genhedlaeth” – Y Selar

 

Enillwyr Gwobrau’r Selar 2020

Cafodd 13 o wobrau eu dyfarnu dros y penwythnos.

Fleur De Lys gipiodd y wobr am y Record Hir Orau (O Mi Awn am Dro), a Papur Wal enillodd yn y categori Record Fer Orau (Lle yn y Byd Mae Hyn?).

Elis Derby ddaeth i’r brig fel Artist Unigol Gorau’r flwyddyn, a Tafwyl yn cipio’r wobr am y Digwyddiad Byw Gorau.

Clwb Ifor Bach gafodd ei enwi’n Hyrwyddwr Annibynnol Gorau.

Cân Orau (Noddir gan PRS): – \Neidia/ – Gwilym

Hyrwyddwr Annibynnol Gorau (Noddir gan Technegol): – Clwb Ifor Bach

Gwaith Celf Gorau (Noddir gan Y Lolfa): – Chawn Beanz – Pasta Hull

Cyflwynydd Gorau (Noddir gan Heno): Tudur Owen

Artist Unigol Gorau (Noddir gan Rownd a Rownd): Elis Derby

Band neu Artist Newydd (Noddir gan Gorwelion): Kim Hon

Record Fer Orau (Noddir gan Gymdeithas yr Iaith Gymraeg): Lle yn y Byd Mae Hyn? – Papur Wal

Fideo Cerddoriaeth Gorau (Noddir gan Hansh): Gwalia – Gwilym

Digwyddiad Byw Gorau (Noddir gan Tinopolis): Tafwyl

Seren y Sin (Noddir gan Lŵp): Yws Gwynedd

Record Hir Orau (Noddir gan Diogel): O Mi Awn am Dro – Fleur de Lys

Band Gorau (Noddir gan Brifysgol Aberystwyth): Gwilym

Gwobr Cyfraniad Arbennig (Noddir gan Brifysgol y Drindod Dewi Sant): Gruff Rhys