Parêd Gŵyl Dewi Aberystwyth 2020

Uchafbwyntiau o ddathliadau Gŵyl Dewi yn Aberystwyth eleni.

Gohebydd Golwg360
gan Ohebydd Golwg360

Uchafbwyntiau o’r orymdaith:

Yr ymateb ar gyfryngau cymdeithasol:

Doedd hyd yn oed y tywydd ddim yn ddigon i amharu ar y dathliadau

Enillydd y ffenest siop orau oedd Siop Byddin yr Iachawdwriaeth

Pum gorymdaith Gŵyl Dewi mewn un sir!

Gohebydd Golwg360

Dathliadau Gŵyl Dewi Ceredigion yn “gyfle i ddathlu mewn môr o liw a chân yng nghanol ein trefi.”