Marciau Stryd – Celf neu Graffiti?

Mererid
gan Mererid

Mae darnau o gelf wedi ymddangos ym Mharc Penglais, a Chyngor Ceredigion hefyd wedi defnyddio stensil i atgoffa perchnogion cwn mae eu cyfrifoldeb hwy yw codi eu gwastraff. Beth yw eich barn chi am y gelfyddyd yma: –

A yw Aberystwyth yn gartref i’r Banksy newydd? Neu ai llanast yw hwn?