Hwyl Ddewi yn Nhalybont

Noson i ddathlu Gwyl Dewi yn Nhalybont. Digon o gawl a digon o ganu.

gan C M S Davies

1 sylw

Lowri Jones
Lowri Jones

gwerth gwylio’r fideo ma i’r diwedd! ?

Mae’r sylwadau wedi cau.