Gohirio Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion tan 2021

Roedd disgwyl i’r ŵyl gael ei chynnal yn Nhregaron ym mis Awst

Gohebydd Golwg360
gan Ohebydd Golwg360

Daeth cyhoeddiad heddiw (dydd Llun, Mawrth 30) y bydd Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion yn cael ei gohirio hyd nes 2021.

Roedd disgwyl i’r ŵyl gael ei chynnal yn Nhregaron ym mis Awst.

Y bwriad yw symud Eisteddfod Genedlaethol Llŷn ac Eifionydd i Awst 2022 a chynnal yr Eisteddfod yn Rhondda Cynon Taf yn 2023.

Mae Gŵyl Gyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol Llŷn ac Eifionydd wedi’i gohirio hefyd.

“Gohirio nid canslo”

Meddai Llywydd Llys yr Eisteddfod a Chadeirydd y Bwrdd Rheoli, Ashok Ahir: “Yn naturiol, fe fydd ein cefnogwyr yn siomedig, ond rwy’n sicr y bydd pawb yn cytuno mai dyma’r penderfyniad cywir a synhwyrol i’r Bwrdd Rheoli’i gymryd.

“Mae’n bwysig nodi mai gohirio Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion rydym yn ei wneud, ac nid ei chanslo.”

Ymateb Elin Jones

Mewn fideo a rannwyd ar ei chyfri Twitter eglurodd yr Aelod Cynulliad, Elin Jones, sydd hefyd yn gadeirydd pwyllgor gwaith Eisteddfod Tregaron, ei fod yn “benderfyniad anodd, ond anochel” i ohirio’r Eisteddfod eleni oherwydd y Coronafeirws.

Profodd Elin Jones  yn bositif am Covid-19 wythnos diwethaf ac mae hi bellach yn hunan-ynysu yn ei chartref.

Ychwanegodd, “Fe fyddwn ni’n disgwyl Eisteddfod a hanner yng Ngheredigion yn 2021”

Gwyliwch y fideo llawn yma:

“Anodd”

“Mae’r misoedd nesaf yn mynd i fod yn anodd i’r Eisteddfod, ac fe fyddwn yn ddibynnol ar ewyllys da ein cefnogwyr a’n ffrindiau’n fwy nag erioed,” meddai Betsan Moses, y Prif Weithredwr.

“Rydym yn benderfynol o barhau i weithio er budd y Gymraeg a diwylliant Cymru, ac yn mawr obeithio y bydd modd ail-gychwyn ar y gwaith cymunedol yng Ngheredigion ac ar draws Llŷn, Eifionydd ac Arfon cyn gynted â phosibl.

“Yn y cyfamser, mae’n bwysig ein bod ni i gyd yn cefnogi ein gilydd a’n cymunedau ar draws y wlad a chadw’n ddiogel ar hyn o bryd.  Edrychwn ymlaen at groesawu pawb i Dregaron yn haf 2021, gyda gŵyl a rhaglen arbennig iawn.”