Tu Fewn Tu Fas

Drama sy’n trafod Profiadau Niweidiol Plentyndod yn teithio o amgylch ysgolion

Gohebydd Golwg360
gan Ohebydd Golwg360

Mae’r ddrama newydd ‘Tu Fewn Tu Fas’ gan Arad Goch wedi cymryd dros flwyddyn i’w datblygu, ac yn trafod Profiadau Niweidiol Plentyndod (ACE’s).

Mae’r cynhyrchiad bellach yn teithio o amgylch ysgolion, gyda’r cymeriadau yn rhannu syniadau cadarnhaol ynglŷn â sut i ymdopi gydag emosiynau.

Y gobaith yw bydd pob aelod o’r gynulleidfa yn mwynhau dehongli’r gwaith yn ôl ei ymateb personol unigryw.

Gwyliwch ein fideo isod i gael cip olwg o’r ddrama: