Yr Eisteddfod Genedlaethol yn Aberystwyth: Golwg yn ôl 3/4 #AtgofGen

Yr Eisteddfod Genedlaethol yn Aberystwyth: Golwg yn ôl 3

William Howells
gan William Howells

‘Canlyn Arthur’ ar ei draed

Dydd Gwener: Seremoni’r Cadeirio

Robert John Rowlands, Capel Bangor oedd cynllunydd y Gadair
Y Pafiliwn yn llawn. Dilwyn Cemais yn barod i ddechrau’r Orymdaith
Y Beirniaid: T. Llew Jones yn traddodi, Gruffydd Aled Williams a Myrddin ap Dafydd
A oes heddwch?
Idris Reynolds, Brynhoffnant yn fuddugol am ei awdl ‘A Fo Ben…’

Yn oesol y mae miwsig – yn y don
Sy’n denu’r anniddig,
A’u troi hwy i’r fan lle tri
Enaid y draethell unig.

Ar gyfer y gweddill trowch at:

Beryl Jones, Cyflwynydd y Corn Hirlas a Macwyaid y Llys: Gwydion Tudur ac Alun Emanuel Davies.
‘Mae Hen Wlad fy Nhadau yn annwyl i mi…’

Ambell ddarlith:

Peter Lord, y darlithydd a Huw Owen, y Cadeirydd
Dr Rhidian Griffiths yn darlithio ar R. S. Hughes.
Tegwyn Jones yn darlithio ar hanes Eisteddfod Genedlaethol Aberystwyth 1865

‘Heb Fwd, Heb Eisteddfod’ (Hen ddywediad)

Amser i fynd adref. Eisteddfod anhygoel arall. Edrych ymlaen at Lanelwedd yn barod!

Nos Sul olaf: Y Gymanfa

 

Diolch i ffotograffwyr Y Tincer (Peter Henley ac Anthony Pugh) am ganiatâd i gynnwys y lluniau du a gwyn.

Mwy: Yr Eisteddfod Genedlaethol yn Aberystwyth: Golwg yn ôl 1, 2, a 4: lluniau o’r Eisteddfod a mwy…