Dosbarthu bwyd a nwyddau yng ngogledd Ceredigion

Wrth i’r coronafeirws daro ein cymunedau, pwy sy’n cludo bwyd a nwyddau ar draws y fro?

Gohebydd Golwg360
gan Ohebydd Golwg360

Roedd rhai’n gwneud yn barod, a rhai’n ymateb i sefyllfa’r coronafeirws – ond pa fusnesau yng ngogledd Ceredigion sydd yn dosbarthu eu cynnwys i’ch drws? (Mae’r rhestr yn gyfredol ar 18/3/20)

Dyma restr, gyda manylion cyswllt i bob un.

Cofiwch eu cefnogi – mae pob busnes bach lleol angen ein help dros y cyfnod nesa ma (a thu hwnt)

 • Becws Slaters, Aberystwyth: 01970 612658
 • Cigydd Rob Rattray, Aberystwyth: 01970 615353
 • Medina, Aberystwyth: 01970 358300
 • Treehouse, Aberystwyth: 01970 615791
 • Ultracomida, Aberystwyth: 01970 630686
 • Marchnad Bysgod Jonah, Aberystwyth: 01970 615492
 • Byrgyr, Aberystwyth: 01970 624253
 • Spartacus, Aberystwyth: 01970 627799 / 01970 625885
 • Cigydd Penparcau, Aberystwyth: 01970 611022
 • Caffi Express, Aberystwyth: Llun-Iau: 07582 612303. Gwen-Sul: 07496 332028
 • Siop y Pentre, Llanfarian: 01970 612067
 • Cletwr, Tre’r Ddol: 01970 832113
 • Family Stores, Borth: 01970 871543
 • Fferyllfa Borth: 01970 871225
 • CPD Penrhyn-coch: 01970 828992
 • Tafarn Rhyd-y-Pennau: 01970 867888
 • Siop y Pentre, Llanilar: 01974 241338
 • Fferyllfa Tal-y-Bont: 01970 832297
 • Spar, Bow Street: 01970 612658.

Ydych chi’n gallu meddwl am fwy? Gadewch sylw isod ac fe allwn addasu’r rhestr.

2 sylw

Nest Gwilym
Nest Gwilym

Bydd Spar Bow Street yn dechrau dosbarthu ar ddydd Llun, Mercher a Gwener o ddydd Llun nesa ymlaen

Iwan Ap Dafydd
Iwan Ap Dafydd

Mae Tafarn y Falcon bellach yn dosbarthu prydau bwyd

Mae’r sylwadau wedi cau.