Casglu gwastraff ym Mhenparcau

Sesiwn casglu gwastraff ym Mhenparcau a drefnwyd gan Blaid Cymru

Mererid
gan Mererid
Plaid Cymru Penparcau

Ar ddydd Sul, 6ed o Ragfyr, aeth 10 o wirfoddolwyr o amgylch Penparcau yn casglu gwastraff ar y strydoedd. Trefnwyd y sesiwn gan gangen Glannau Ystwyth o Blaid Cymru, yn dilyn sesiwn lwyddiannus yn ward Bronglais dair wythnos yn ôl (gweler llun): –

 

Aeth un criw o amgylch Tollborth y De, un criw o amgylch Heol Tynyfron, Gwel Afon a Heol Dinas, a’r criw arall o amgylch Min y ddol a’r Coedlannau.

O fewn yr awr, casglwyd 10 bag llawn, ond mae tipyn o stadau ym Mhenparcau lle nad oedd modd cyflawni. Ydych chi am ymuno a ni tro nesaf?