Canolfan brofi coronafeirws yn agor yn Aberystwyth

Bydd y ganolfan yn cael ei defnyddio gan weithwyr allweddol o Geredigion, Powys a De Gwynedd

Gohebydd Golwg360
gan Ohebydd Golwg360
Am ddim i BroAber360 / Papurau Bro

Mae safle ar gampws Prifysgol Aberystwyth yn cael ei ddefnyddio fel canolfan brofi coronafeirws, ac eisoes wedi sgrinio dros 115 o weithwyr allweddol sy’n byw yng Ngheredigion, Powys a De Gwynedd.

Gan fod drysau’r Brifysgol ynghau i fyfyrwyr ar hyn o bryd, mae Prifysgol Aberystwyth wedi bod yn gwneud yn siŵr fod defnydd yn cael ei wneud o’i hadeiladau er mwyn helpu yn y frwydr yn erbyn y coronafeirws.

Mewn datganiad diweddar, cyhoeddodd y Brifysgol eu bod wedi cyfrannu adeilad fel canolfan sgrinio gweithwyr allweddol a gofod meddygol at ddefnydd meddygon teulu lleol.

Mae’r un adeilad hefyd wedi ei ddynodi fel ardal glinigol i’w defnyddio gan feddygon teulu, ac mae llety i staff y gwasanaeth iechyd a gweithwyr y gwasanaethau brys ar gael ym mhreswylfeydd y Brifysgol.

Yn ogystal, mae timau o fewn y Brifysgol wedi cyflenwi a chynhyrchu offer diogelwch personol ar gyfer gweithwyr iechyd rheng flaen a chartrefi gofal, ac yn galw ar bobol leol sydd ag argraffydd 3D i helpu i greu sgriniau wyneb i’r GIG.