Busnes newydd yn blaguro yn ystod y pandemig

Yr hen Bysgoty ar ei newydd wedd

Gohebydd Golwg360
gan Ohebydd Golwg360

Mae’r Gymraes, Alana Spencer o Aberystwyth yn wyneb cyfarwydd i nifer ohonom, wedi iddi ennill y deuddegfed gyfres o’r Apprentice yn 2016 a gadael argraff dda ar Alan Sugar gyda’i busnes chacennau ‘Ridiculously Rich by Alana’.

Erbyn hyn, mae ganddi brosiect newydd sbon ar y gweill, sydd wedi ei leoli yn Harbwr y dref yn Aberystwyth. Mae’r caffi, a elwir yn ‘Ridiculously Rich by the Sea’ yn cymryd lle’r hen Bysgoty, gyda’r bwriad o gynnig amrywiaeth o gynhyrchion sydd yn addas i dref lan-môr… megis hufen ia ac wrth gwrs, digon o gacennau!

Er ei bod yn cydnabod mewn neges ar ei chyfrif Twitter ei bod hi’n amser eithaf ansicr i fod yn cychwyn busnes newydd, mae’n teimlo bod ganddi’r gefnogaeth sydd ei hangen i fynd amdani.

Wrth drafod y datblygiad hwn, dywed cynghorydd ardal Rheidol, Aberystwyth Endaf Edwards:

“Dwi’n croesawu’r datblygiad hwn, gan ei fod yn datblygu lle sydd yn wag ar hyn o bryd. Hefyd, mae’n braf gweld person ifanc yn cymryd drosodd yr adeilad. Gobeithio bydd Arglwydd Sugar yn ymweld yn fuan!”