Etholiad 2019 – Blog byw o’r cownt yng Ngheredigion

gan Caleb Rees

Blog noson yr etholiad, sy’n dod yn fyw o’r cyfrif yng Nghanolfan Hamdden Aberaeron.

  • Mwyafrif o dros 6,300 i Ben Lake yng Ngheredigion
  • Y Torïaid yn dod yn ail
  • Mark Williams yn cyhoeddi na fydd yn sefyll eto. “mae 20 mlynedd yn eitha’ digon” meddai.

22:24

Mae’r bocsys cynta mewn! Aberaeron, Aberarth, Llanarth, Ciliau Aeron a Chilcennin oedd y cynta mas o’r blocs!

Dim ond 71 bocs i fynd…

Pa focs fydd nesa mewn?

Dyfalwch! ?

22:21

Felly, mae’r bleidlais a’r ben a’r cyfrif ar fin dechrau. Ond sut aeth hi gyda’r pleidiau?

Mae timau Plaid Cymru, y Dem Rhydd, Llafur, y Ceidwadwyr a’r Gwyrddion wedi cyrraedd y cyfrif, ac mae ymgeisydd y Blaid Werdd yma hefyd – Chris Simpson.

Ni newydd gael sgwrs gydag un o’i ymgyrchwyr ifanc – Tomos Barlow – i glywed shwt ymgyrch mae wedi bod i’r blaid yn y sir:

“Mae’r ymgyrch Plaid Werdd yn Ceredigion wedi bod yn dda. Trwy ein stondinau stryd i fynd i’r hystings i’r ffilm 2040 ddangoswyd yn yr Canolfan Celfyddydau Aberystwyth, siaradon ni gyda amryw o bobl o gwmpas y sir. Mae ein ymgeisydd, Chris Simpson, yn barod i sefyll i fyny a cynrychioli pawb yn y sir yn trio taclo ein argyfwng hinsawdd, cael economi werdd yng Ngheredigion, trio cyflwyno UBI i’r wlad a sefyll i fyny dros wleidyddiaeth barchus i’r pobl o Geredigion ac ymhellach. Mae pleidlais ar gyfer ni yn pleidlais ar gyfer newid.”

22:13

Caleb a Lowri yn cownt Ceredigion heno. Cadwch lygad ar hwn er mwyn cael y newyddion diweddaraf  – Ni mewn am noson hir!

14:29