CFfI Ceredigion – YN FYW o’r Steddfod

Aelodau CFfI Ceredigion sy’n dod â holl hwyl #steddfodcardi yn fyw o Bafiliwn Bont.

Lowri Jones
gan Lowri Jones

Mae’n ddiwrnod Steddfod y Clybie yng Ngheredigion, a thrwy gydol y dydd bydd yr aelodau’n dod â’r diweddara o’r digwyddiad – o ganlyniadau i luniau, o gyfweliadau i farn y beirniaid answyddogol, ar y blog byw yma ar wefan fro newydd sbon BroAber360.

Uchafbwyntiau:

  • Clwb Pontsian gipiodd y Steddfod, yr adran lwyfan a’r adran gwaith cartref
  • Twm Ebbsworth o Glwb Llanwenog enillodd y Gadair a’r Goron
  • Heledd Besent yn cipio tair gwobr ac Unawdydd Gorau’r Steddfod
  • Yr aelodau’n cydio yn y cyfle i ‘ddarlledu’ eu steddfod trwy greu a chynnal y blog byw yma!

22:20

22:18

Tregaron wrthi ar y Sgets.

22:17

? CANLYNIAD GWAITH CARTREF – LIMRIG ?

1af – Endaf Griffiths, Clwb Pontsian

2il – Dion Davis, Clwb Llangwyryfon

3ydd – Siriol Teifi, Clwb Pontsian

22:16

? CANLYNIAD GWAITH CARTREF – LLYFR TRYSORYDD ?

1af – Clwb Troed-yr-aur

2il – Clwb Llanwenog

3ydd – Clwb Llanddeiniol

22:16

? CANLYNIAD GWAITH CARTREF – LLYFR COFNODION ?

1af – Clwb Pontsian

2il – Clwb Llanddewi Brefi

3ydd – Clwb Felinfach

22:12

? CANLYNIAD GWAITH CARTREF – LLYFR LLOFFION ?

1af – Clwb Mydroilyn

2il – Clwb Llanwenog

3ydd – Clwb Felinfach

22:12

? CANLYNIAD GWAITH CARTREF – RHAGLEN CLWB ?

1af – Clwb Llanddeiniol

2il – Clwb Pontsian

3ydd – Clwb Lledrod

22:11

? CANLYNIAD GWAITH CARTREF – HYSBYSEBU CEREDIGION ?

Hysbyseb digidol i hyrwyddo Ceredigion erbyn Eisteddfod Genedlaethol 2020

1af – Clwb Pontsian

2il – Clwb Llanwenog

3ydd – Clwb Trisant

22:10

? CANLYNIAD GWAITH CARTREF – CYWAITH CLWB ?

Fideo yn hyrwyddo bwyd a diod lleol

1af – Clwb Pontsian

2il – Clwb Llanwenog

3ydd – Clybiau Felinfach, Caerwedros a Llanddeiniol

22:06

? CANLYNIAD GWAITH CARTREF – FFOTOGRAFFIAETH ?

Thema ‘golau’

1af – Sion Wyn Evans, Clwb Felinfach

2il – Emily Lloyd

3ydd – Dyfrig Williams, Llangwyryfon, a Rhodri Jenkins, Mydroilyn