Rhifyn diweddaraf Y DDOLEN yn y siopau

Erthyglau difyr a hanesion ardal Ystwyth a Wyre

Y Ddolen (papur bro)
gan Y Ddolen (papur bro)
Y DDOLEN MAI

Yn y siopau nawr!

Mynnwch eich copi diweddaraf o bapur bro Y DDOLEN sydd wedi cyrraedd siopau’r ardal.

Roedd yn braf iawn cael dosbarthu i’r siopau hynny sydd wedi bod ar gau ers cyn y Nadolig oherwydd cyfyngiadau Covid 19. Pob hwyl i bob un o siopau’r ardal wrth iddynt ail agor.

Mae’r rhifyn yma yn cynnwys llu o erthyglau diddorol sy’n cynnwys cyfraniad gan Sioned Rees-Jones o Lundain yn ogystal â’r cyfraniadau arferol gan ein cefnogwyr ffyddlon.

Mwynhewch eich ymweliad a’ch siop leol i bigo lan eich copi chi.

Dyma rifyn EBRILL ar ffurf pdf.

Dweud eich dweud