calendr360

Heddiw 5 Rhagfyr

Karen Pearce: Pwll Disglair

Casgliad o baentiadau, printiau a darluniau o lannau afonydd a’r glannau yng Ngheredigion yn bennaf.

Lansiad llyfr newydd Honno

Lansiad llyfr newydd Painting the Beauty Queens Orange sydd yn cofio bywyd merched yn y saithdegau. Cyfraniadau gan Rebecca F John, Sue Bevan, Sue Davies a Liz Jones.

National Theatre Wales: Possible

Roedd sioe newydd Shôn Dale-Jones yn mynd i fod am gariad. Ond beth ydych chi’n ei wneud pan rydych yn ysgrifennu sioe am gariad, ac mae popeth yn mynd yn dywyll?

Cymdeithas y Penrhyn

19:30
Noson yng nghwmni y Prifardd Gwenallt Llwyd Ifan. Cynhelir y cyfarfod trwy gyfrwng ZOOM. Manylion gan yr Ysgrifennydd (ceris.gruffudd@googlemail.com)