Penrhyn-coch yn casglu tuag at Wythnos Cymorth Cristnogol 2024

Gweithgaredd Wythnos Cymorth Cristnogol ym Mhenrhyn-coch

gan Eleri James

Ers 2020, mae casgliad Penrhyn-coch tuag at Wythnos Cymorth Cristnogol wedi symud i’r ŵe – nid oes casgliad o ddrws i ddrws gennym bellach.

Mae ymgyrch codi arian Cymorth Cristnogol eleni yn arddangos eu gwaith ym Murundi.  Clywsom am y gwaith yma yn yr oedfa Cymorth Cristnogol a gynhaliwyd yn Horeb ar 12 Mai. Cafwyd gwasanaeth Cymorth Cristnogol yn Eglwys Sant Ioan hefyd.  Os hoffech weld ffilm am ymgyrch eleni dilynwch y ddolen hon: https://christianaid.resourcespace.com/pages/view.php?ref=10784&k=39d7169be3.

Gallwch gyfrannu at gasgliad Penrhyn-coch drwy ein tudalen we ar JustGiving https://www.justgiving.com/page/pwyllgor-penrhyn-coch-or457133-2024

Mae’r dudalen yn rhoi opsiynau i’r rhai sy’n well ganddynt roi oddi-ar-lein!  Bydd y casgliad ar agor hyd at 30 Mehefin.

Mae croeso i gyfranwyr o’r tu allan i Benrhyn-coch gyfrannu hefyd.