Yr EGO olaf!

Uchafbwyntiau EGO mis Mehefin 2024

gan Huw Bates
thumbnail_June-2024-Cover

Mae rhifyn mis Mehefin o’r EGO ar gael nawr ar-lein am ddim. Mae’n cynnwys, am y tro olaf, nifer o erthyglau Cymraeg a dwyieithog.

Dyma ambell ddolen fydd efallai o ddiddordeb i chi:

Cyngor Tref Aberystwyth 

Dilwyn Roberts

Hyfforddiant Ceredigion Training 

Yr Angor

Dweud eich dweud