Osian Pryce yn cipio Rali Ceredigion

Dros gant o gystadleuwyr a miloedd yn gwylio’r rali.

Huw Llywelyn Evans
gan Huw Llywelyn Evans
Osian-Pryce

Osian Pryce (canol) yn dathlu ennill Rali Ceredigion

Volkswagen Polo Osian Pryce

Volkswagen Polo Osian Pryce

Darrian T90GTR

Darrian T90GTR

Citroen C3 Steve Wood

Citroen C3 Steve Wood

Ford Escort Gary a Linda Thomas

Ford Escort Gary a Linda Thomas

Gwyndaf-Evans

Gwyndaf Evans

Peugeot 208 Ioan Lloyd

Peugeot 208 Ioan Lloyd

Y gyrrwr o Fachynlleth Osian Pryce a’i gyd-yrrwr Stephane Prevot, mewn Volkswagen Polo, enillodd Rali Ceredigion JDS Machinery wedi deuddydd o rasio brwd o amgylch gogledd Ceredigion. Wedi adeiladu mantais o 42.7 eiliad wedi’r diwrnod cyntaf, llwyddodd i amddiffyn ei fantais ar yr ail ddiwrnod i ennill yn weddol gyfforddus o 29 eiliad. Dyma’r ail dro i Osian ennill Rali Ceredigion wedi iddo ddod i’r brig yn y rali gyntaf yn 2019.

Roedd y gystadleuaeth am yr ail safle yn agosach gyda Meirion Evans a Jonathan Jackson 8.6 eiliad ar y blaen i James Williams a Dai Roberts yn drydydd. Roedd y trydydd safle yn ddigon i James Williams o Gastell Newydd Emlyn sicrhau ei fuddugoliaeth gyntaf ym Mhencampwriaeth Rali Prydain. Roedd yn gyrru Hyundai i20 N.

Roedd hefyd buddugoliaeth i’r Cymro ifanc Ioan Lloyd o Landysul gyda Siôn Williams yn y dosbarth RC4 yn gyrru Peugeot 208.

Un modur o ddiddordeb lleol oedd y Darrian T90GTR. Mae pencadlys Darrian yn Llangybi ger Llanbed. Daeth John Dalton a Gwynfor Jones yn ddegfed yn y ras. Roedd hi’n braf gweld car Cymreig arall sef y Gilbern yn rasio hefyd.

Roedd hi’n gyfle gwych i yrwyr lleol fwynhau’r rali a nifer yn gyrru’r bytholwyrdd Ford Escort Mk2!

Wrth gael eu cyfweld ar ddiwedd y ras, roedd y gyrwyr i gyd yn canmol y trefnwyr a’r gwirfoddolwyr am yr holl waith caled i sicrhau llwyddiant y ras.

Braslun yn unig yw hyn o’r rali. Am fanylion llawn ewch i www.raliceredigion.co.uk .