Mis newydd – EGO newydd!

Uchafbwyntiau EGO mis Mehefin 2023

gan Huw Bates
thumbnail_Cover-June-2023

Mae rhifyn mis Mehefin o’r EGO ar gael nawr am ddim ar-lein ac yn cynnwys, unwaith eto, nifer o erthyglau Cymraeg a dwyieithog. Yn dilyn poblogrwydd y copi caled mis diwethaf, rydym wedi argraffu eto’r mis yma. Gallwch gasglu copi o un o’r dosbarthwyr yma yn Aberystwyth neu o gwmpas Aberystwyth:

www.aberystwythego.co.uk/outlets

Os hoffech dderbyn yr EGO trwy e-bost ar ddechrau pob mis, ewch i www.aberystwythego.co.uk i danysgrifio i’n cylchlythyr.

Yn y cyfamser, dyma ambell ddolen fydd efallai o ddiddordeb i chi a byddaf ’nôl fis nesaf gyda chrynodeb arall:

Dilwyn Roberts

Cylch Meithrin Pontrhydfendigaid 

Theatr Felinfach

Yr Angor 1

Llyfrgell Genedlaethol Cymru