Mis newydd – EGO newydd!

Uchafbwyntiau EGO mis Rhagfyr 2023

gan Huw Bates
thumbnail_Digital-DEC-2023-EGO-COVER

Mae rhifyn mis Rhagfyr o’r EGO ar gael nawr ar-lein am ddim. Mae’n cynnwys, unwaith eto, nifer o erthyglau Cymraeg a dwyieithog.

Os hoffech dderbyn yr EGO trwy e-bost ar ddechrau pob mis, ewch i wefan EGO i danysgrifio i’n cylchlythyr.

Yn y cyfamser, dyma ambell ddolen fydd efallai o ddiddordeb i chi a byddaf ’nôl fis nesaf gyda chrynodeb arall:

50 Shêds o Santa Clôs

Dilwyn Roberts – Fflimiau’r Nadolig