Mis newydd – EGO newydd!

Uchafbwyntiau EGO mis Tachwedd 2023

gan Huw Bates
thumbnail_COVER-Nov-2023-EGO

Mae rhifyn mis Tachwedd o’r EGO ar gael nawr ar-lein am ddim. Mae’n cynnwys, unwaith eto, nifer o erthyglau Cymraeg a dwyieithog.

Os hoffech dderbyn yr EGO trwy e-bost ar ddechrau pob mis, ewch i wefan EGO i danysgrifio i’n cylchlythyr.

Yn y cyfamser, dyma ambell ddolen fydd efallai o ddiddordeb i chi a byddaf ’nôl fis nesaf gyda chrynodeb arall:

Dilwyn Roberts – Esgyn Soar

Cyngor Tref Aberystwyth 

Marchnad Ffermwyr Aberystwyth