Cefn y Rhwyd 22.05.23

Dilwyn Roberts, Golygydd newydd rhaglen CPD Aberytwyth yn sedd y gwestai gwadd.

Steff Rees (Cered)
gan Steff Rees (Cered)

Cyhoeddodd CPD Aberystwyth yn ddiweddar fod Dilwyn Roberts yn dychwelyd at y rôl o fod yn Olygydd rhaglen y clwb ar gyfer y tymor nesaf a braf oedd cael ei gwmni unwaith eto ar Cefn y Rhwyd i drafod ei gynlluniau a llawer mwy yn ystod rhifyn yr wythnos hon o bodlediad pêl droed Cered.

Cliciwch yma i wrando ar y sioe ar dudalen Facebook Cered a Cymru Sport: https://fb.watch/kIBUsTo71n/

Rhai o bynciau trafod y sioe:

  • Edrych ymlaen at dymor arall yn yr Uwch Gynghrair i Aberystwyth
  • Bow Street yn cloi tymor cofiadwy gyda gêm rownd derfynol fawr
  • Llanilar yn teithio ymhell ac yn gorffen y tymor yn barchus
  • Arsylwadau Stoke o’r frwydr am ddyrchafiad i Uwch Gynghrair Lloegr

I wrando ar y podlediad yn fyw, ewch i wefan Cymru Sport am hanner dydd bob dydd Llun.

Bydd y rhifyn nesaf ymhen pythefnos oherwydd Gŵyl y Banc.