Ble ydych chi’n siopa ar gyfer y Nadolig eleni?

Ble mae’r siopau lleol gorau o fewn yr ardal?

gan Elen Hall Jones

Gyda Nadolig ar y gweill, a’r siope’n paratoi amdani, beth am gasglu’r siopau lleol gorau o fewn yr ardal hon at ei gilydd er mwyn hybu trigolion Aberystwyth a’r cyffiniau i siopa’n lleol!

Ewch amdani…