Yr union nifer i Gyngor Cymuned Ceulanmaesmawr

Pwy sydd yn cynrychioli pentrefi Talybont a Bont-goch ar y Cyngor Cymuned?

Tal-y-bontEddie Webster (CC-BY-SA2.0)

Tal-y-bont, Ceredigion (llun: Eddie Webster (CC-BY-SA2.0) Wikimedia)

I’r rhai ohonoch sydd heb glywed am Gyngor Cymuned Ceulanmaesmawr, dyma’r ardal pentrefi Tal-y-bont a Bont-goch, ond nid pen uchaf y sir lle gweinyddir gan Gyngor Cymuned Llancynfelin (pentrefi Tre’r Ddol a Thaliesin) a Chyngor Cymuned Ysgubor y Coed (pentrefi Ffwrnais, Eglwys-fach a Glandyfi).

Mae’r ward yn cael ei enw gan y ddwy afon – Ceulan a Maesmawr – ill dwy yn bwydo afon Eleri.

11 cynghorydd cymuned sydd ei angen, a chafwyd 11 enwebiad felly cafodd pawb eu derbyn yn ddiwrthwynebiad.

Dyma’r Cynghorwyr Cymuned sydd yn parhau: –

 • Cyng Ellen ap Gwynn (Plaid Cymru)
 • Cyng Rhian Evans (Plaid Cymru)
 • Cyng Bleddyn Huws (Plaid Cymru)
 • Cyng Enoc Wyn Jenkins (Plaid Cymru)
 • Cyng Nest Jenkins
 • Cyng Nia Richards

Yn ymuno a hwy mae: –

 • Eryl Bray
 • Catrin M S Davies (sydd hefyd yn ymgeisydd Plaid Cymru am y ward Cyngor Sir)
 • Elgan James Evans
 • Sion Pennant Jones (Plaid Cymru)
 • Mererid Watson

Wrth gwrs, mae’r Cyngor yn ffarwelio a Megan Mai ar ôl 35 mlynedd ar y Cyngor. Diolch iddi am oes o waith.

Ers yr etholiad diwethaf, mae’r cynghorwyr isod wedi gadael y Cyngor Cymuned hefyd: –

 • Emyr Davies
 • David Morris Jones
 • Sue Jones-Hughes
Ellen ap Gwynn

Diolch enfawr i’r pedwar am eu tymor, a hefyd i’r clerc, Rab Jones.

Cofiwch fod dal etholiad yn y ward ar ddydd Iau’r 5ed o Fai lle ceir dewis rhwng: –

 • Catrin M S Davies (Plaid Cymru)
 • Dilwyn Lewis (Annibynnol)

Mae tair ward pleidleisio ar agor rhwng 7 y bore a 10 yr hwyr

 • Neuadd Talybont
 • Neuadd yr Eglwys Llanfach
 • Yr Ystafell Haearn