Plygain Penrhyn-coch 2022

Plygain Penrhyn-coch yn Eglwys S Ioan, Penrhyn-coch 15.12.22

William Howells
gan William Howells

Braf oedd croesawu Plygeinwyr o bell ac agos i Eglwys S Ioan, Penrhyn-coch nos Iau 15.12.2022 ar ôl bwlch o dair blynedd.