Plant prysur Penparcau yn dweud Shwmai

Mabolgampau Ysgol Llwyn yr Eos

Roedd holl Ysgol Llwyn yr Eos, Penparcau yn cymryd rhan yn y mabolgampau wythnos yma o ddydd Mawrth i ddydd Iau, 14-16 o Fehefin 2022.

Dyma oedd y tro cyntaf i’r holl ysgol gynnal gwasanaeth fel ysgol gyfan ac roedd yn gyfle

Nid un, nid dau ond tri diwrnod o hwyl. Tŷ Hafod oedd yr enillwyr.

Mae 4 dosbarth – Nanteos, Gogerddan, Hafod a Pili Pala. Roedd y bwrlwm yn cynnwys ras i’r mamau a’r tadau a chafwyd tywydd ardderchog bob diwrnod.