Dal lan gydag Esyllt Sears

Mae mis Awst prysur o’i blaen

Enfys Medi
gan Enfys Medi

Mae Esyllt yn wreiddiol o Bow Street ac mae adre dal yn bwysig iawn iddi, er ei bod bellach yn byw yng Nghaerdydd.

Bu cyfle i ddal lan ddoe a chael sgwrs am ei rhaglen radio ddiweddara, yr Eisteddfod a’r ŵyl yng Nghaeredin.

Pob lwc iddi gyda’r sioe fydd yn rhedeg yng Nghaeredin gydol mis Awst.