Gweithdai Llusernau yn Llwyddiant

Menter Aberystwyth yn falch i gynnal gweithdai llusernau eto eleni

Kerry Ferguson
gan Kerry Ferguson

Rhai o’r llusernau papur

Rhai o’r llusernau papur

Wrth i’r tymor Nadolig edrych ychydig yn fwy ‘normal’ eleni, roedd hi’n bleser cynnal a bod yn rhan o’r gweithdai llusernau unwaith eto. Dyma un o’r sesiynau rhad ac am ddim sy’n digwydd pob mis Tachwedd fel rhan o raglen Nadolig Menter Aberystwyth.

Eleni, roedd 4 sesiwn yn ystod y mis – gyda nifer o wirfoddolwyr brwdfrydig yn helpu torri brigau, creu siapiau, rhoi cymorth i rieni, gludo a llawer mwy. Y gobaith yw y bydd pawb a fynychodd y sesiynau yn ymuno yn ein Gorymdaith Llusernau dydd Sadwrn 26ain Tachwedd, byddwn yn gadael Eglwys San Mihangel yn Aberystwyth am 5 o’r gloch.

Mae’r Orymdaith yn rhan o’r digwyddiad Goleuo’r Dref, sydd yn cynnwys marchnad ar Stryd y Popty o 12 hyd at 7yh, adloniant o 2 o’r gloch y pnawn, groto Sion Corn rhwng 2-4yp (yn rhad ac am ddim) ac yna yn dod i ben efo’r Orymdaith a throi’r goleuadau ymlaen! Mae croeso cynnes i unrhyw un fod yn rhan o’r Orymdaith, felly dewch yn llu!

Diolch enfawr i Eglwys San Mihangel am fod mor garedig yn gadael i ni gynnal y sesiynau yno. Rydym hefyd yn diolch i’n prif noddwyr Cyngor Tref Aberystwyth a Phrifysgol Aberystwyth – heb eu cymorth ariannol nhw ni fyddai digwyddiadau o’r fath yn y dref!