Ffliw adar yng Ngheredigion

Cyhoeddi rhybudd a chyfarwyddiadau am ffliw adar

gan Iestyn Hughes

Mae Cyngor Ceredigion wedi cyhoeddi rhybudd i’r cyhoedd am y posibilrwydd bod ffliw adar yn yr ardal.

Gellir gweld y rhybudd yma ar eu gwefan