Dim etholiad yn Nhirymynach

6 ymgeisydd llwyddiannus a 6 sedd wag yng Nghyngor Cymuned Tirymynach

Cynghorydd Paul Hinge

Cadeirydd Cyngor Sir Ceredigion 2021-2022

Rydym yn gwybod ers tro fod y Cynghorydd Paul Hinge wedi ei ethol yn ddiwrthwynebiad fel Cynghorydd Sir dros ward Tirymynach – ond beth am y Cynghorwyr Cymuned?

Gyda chyllideb o £19,000 y flwyddyn, mae Cyngor Cymuned Tirymynach yn gwario £4,600 ar roddion i elusennau megis Cylch Meithrin Rhydypennau, ac yn rhoi arian i Ysgol Rhydypennau a Neuadd Rhydypennau.

Ffens newydd Cylch Meithrin Rhydypennau

Tirymynach

Yn Nhirymynach, mae lle i 8 cynghorydd. Derbyniwyd 5 enwebiad llwyddiannus, sydd i gyd wedi bod ar y Cyngor blaenorol:

  • Meinir Chambers
  • Vernon Jones
  • Meinir Lowry
  • Elspeth Morgan
  • Robert Allan Pugh

Llangorwen

Yn Llangorwen – mae lle i 4 cynghorydd, ond dim ond un ymgeisydd, Dewi Evans yn dychwelyd.

Cyfanswm o 6 cynghorydd i 12 sedd.

Pwy sydd wedi gadael?

Mae’r unigolion canlynol wedi gadael – Dewi James, Iestyn Hughes, Owain Morgan, Rowland Rees a Siân Jones. Diolch enfawr iddynt i gyd am eu cyfraniadau.

Y Cynghorydd Paul Hinge

Yn wreiddiol o Aberteifi, mae’r Cynghorydd Paul Hinge bellach yn byw yn Bow Street ac mae’n cynrychioli ward Tirymynach ar Gyngor Sir Ceredigion. Ef hefyd yw Hyrwyddwr Lluoedd Arfog y Cyngor, ac mae wedi ymgyrchu’n helaeth dros hawliau cyn-filwyr ar hyd y blynyddoedd, ac yntau’n gyn-filwr ei hun.

Roedd yn gadeirydd y Cyngor Sir dros y flwyddyn ddiwethaf ac felly wedi mynychu nifer o ddigwyddiadau.

Gallwch gysylltu â’r Cynghorydd Paul Hinge ar 07870 826252 neu paul.hinge@ceredigion.gov.uk.