Creu Enfys o Obaith Merched y Wawr

Ymunwch â ni yn yr Hen Swyddfa Bost yn Aberystwyth rhwng 10 a 2 wythnos nesaf i fod yn rhan o’r creu

Tegwen Morris
gan Tegwen Morris

Mae’r Enfys o Obaith yn cael ei chreu i ddiolch i weithwyr allweddol a phawb yn y gwasanaethau iechyd am eu gwaith.