Gig Cerddorion dros Heddwch – Aberaid

Diwrnod o gerddoriaeth yn bandstand Aberystwyth yn codi dros fil o bunnoedd

Diolch enfawr i bawb am gefnogi diwrnod o gerddoriaeth dros heddwch.

Cynhaliwyd y diwrnod ar ddydd Sadwrn, 20fed o Awst 2022 gydag amrywiol gerddorion yn perfformio yn y bandstand trwy’r dydd rhwng 10 y bore a 5 yr hwyr.

Ymysg y diddanwyr roedd Yr Hittites, Robin Huw Bowen, Twmpath, Sgarmes, Band Emma Sylvester, Mellow Cellos ac eraill

Codwyd £1,042.52 er budd ffoaduriaid o Wcráin.

Diolch yn fawr i Gyngor Tref Aberystwyth am eu help gyda’r trefniadau, i’r cerddorion am eu hamser a’u talent, i’r aelodau a fu’n casglu arian, ac

Os ydych chi am wneud cyfraniad – cysylltwch â michael@aberaid.cymru.

1 sylw

Mae’r sylwadau wedi cau.