Cawl Cylch Meithrin Llangwyryfon

Digwyddiad i godi arian at Gylch Meithrin Llangwyryfon

gan Eleri Jewell
C9E3DC2B-2B11-4D20-AF92

Bwyta cawl

200D91C7-C214-43C7-BD76

Llun buddugol gan Meleri Jones

Braf oedd ailgydio mewn traddodiad Cymreig ym mhentref Llangwyryfon heddiw a chodi arian at y Cylch Meithrin yr un pryd.

Hedfanodd y cawl, y bara, y caws a’r cacs mas o’r gegin mewn i foliau llwglyd trigolion yr ardal. Roedd dechreuad rhewllyd i’r diwrnod wedi codi awydd pryd cynnes ar bawb.

Cyhoeddwyd enillydd y gystadleuaeth ffotograffiaeth ar thema Gymreig sef Meleri Jones. Llongyfarchiadau mawr iddi. Beirniadwyd y lluniau oll gan yr artist lleol Valériane Leblond – diolch yn fawr!

Rhaid diolch i bawb ddaeth i gefnogi, i’r cogyddion ac unrhyw un arall fu ynghlwm â llwyddiant y diwrnod.

Tybed a fydd adolygiad ar wefan mesur poblogrwydd bwytai’r ardal yn gweld aelod newydd pum seren yn y dyfodol agos?

Gyda niferoedd bychain o blant yng Nghylch Meithrin Llangwyryfon, bydd digwyddiadau eraill ar y gweill mewn dim o dro i godi arian, felly cadwch olwg amdanynt!